English Deutsch

Lietuvos Kolpingo draugija
Raguvos g.7,
LT-44275 Kaunas
Tel. 8 37 203 610
E-paštas: lkd@kolping.lt

 

TRIALOG - nevyriausybinių organizacijų platforma išsiplėtusioje Europos Sąjungoje.

TRIALOG projektas kelia vystomojo bendradarbiavimo problemos aktualumo supratimą naujose Europos Sąjungos šalyse.
Pagrindinis tikslas: stiprinti vystomąjį bendradarbiavimą per pilną nevyriausybinių organizaciją iš naujų ES šalių narių integraciją į CONCORD darbo grupės ir kitų europinius ryšius.
TRIALOG projektas pradėtas 2000 m. kovo mėnesį, jo trukmė buvo numatyta 3 metams. Antroji fazė buvo pradėta 2003 m. rugsėjį. Šiuo metu projektas yra trečiojoje fazėje.

 
Kolpingo mokyklele

Vystomasis bendradarbiavimas.
Jaunųjų multiplikatorių Lietuvoje tinklas

Rėmėjai:
© Lietuvos Kolpingo draugija, 2007-2013