English Deutsch

Lietuvos Kolpingo draugija
Raguvos g.7,
LT-44275 Kaunas
Tel. 8 37 203 610
E-paštas: lkd@kolping.lt

 

Kolpingo draugijos jaunimo skyrius aktyviai veikia nuo 1994 metų. Kolpingo jaunimo savanoriai įgyvendina vietines ir tarptautines programas. Jaunieji kolpingiečiai per švietėjišką veiklą siekia įtraukti kuo daugiau aktyvaus jaunimo, skleisti pagrindinius Kolpingo draugijos nuostatus - būti tikru krikščionimi darbe, santuokoje ir šeimoje, bendruomenėje visuomenėje ir valstybėje.

 

Kolpingo jaunimas įgyvendina tarptautinio bendradabiavimo projektus, organizuoja įvairius renginius: kasmetines stovyklas Kolpingo šeimų vaikams, renginius vietos jaunimo organizacijoms bei moksleiviams, seminarus tautinėms mažumoms.

 

Dauguma Kolpingo jaunimo renginių vyksta Kolpingo Švietimo ir kultūros centre Troškūnuose.

 
Kolpingo mokyklele

Vystomasis bendradarbiavimas.
Jaunųjų multiplikatorių Lietuvoje tinklas

Rėmėjai:
© Lietuvos Kolpingo draugija, 2007-2013