English Deutsch

Lietuvos Kolpingo draugija
Raguvos g.7,
LT-44275 Kaunas
Tel. 8 37 203 610
E-paštas: lkd@kolping.lt

 

Kolpingo kolegija

Tarptautinė Kolpingo draugija

GLEN

Kauno miesto savivaldybė

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras

 

 
Kolpingo mokyklele

Vystomasis bendradarbiavimas.
Jaunųjų multiplikatorių Lietuvoje tinklas

Rėmėjai:
© Lietuvos Kolpingo draugija, 2007-2013