English Deutsch

Lietuvos Kolpingo draugija
Raguvos g.7,
LT-44275 Kaunas
Tel. 8 37 203 610
E-paštas: lkd@kolping.lt

 

2013-11-04 2013 m. lapkričio mėn. 7 d. vyks konferencija "Jaunimo NVO dalyvavimas vystomojo bendradarbiavimo ir švietimo projektuose: iššūkiai, geroji patirtis ir galimybės"

Kvietimas į konferenciją

Konferencijos programa

 
Kolpingo mokyklele

Vystomasis bendradarbiavimas.
Jaunųjų multiplikatorių Lietuvoje tinklas

Rėmėjai:
© Lietuvos Kolpingo draugija, 2007-2013