English Deutsch

Lietuvos Kolpingo draugija
Raguvos g.7,
LT-44275 Kaunas
Tel. 8 37 203 610
E-paštas: lkd@kolping.lt

 
2014-01-23 Organizuojami intensyvūs profesionalių slaugytojų-padėjėjų kursai. Lietuvos Kolpingo draugija organizuoja intensyvius slaugytojų – pagalbininkų kursus, kurių metu klausytojai įgis būtinų vokiečių kalbos, socialinės slaugos žinių bei praktikos. Baigus kursus laikomas egzaminas ir jį sėkmingai išlaikius gaunamas Europos Socialinės Priežiūros Sertifikatas (ECC).
[plačiau]
2013-12-22 Kolpingo kolegijos elektroninis žurnalas. Numerio tema - tradicijos.
Elektroninė žurnalo versija. Spauskite ČIA.
[plačiau]
2013-12-17 Įgyk specialybę arba surask darbą Vokietijoje. Ieškai prasmingo darbo arba nori įgyti paklausią specialybę bei patirties tarptautinėje aplinkoje? Kolpingo kolegija kviečia dalyvauti projekte „Job of my life“ Vokietijoje![plačiau]
2013-12-09 Pasaulyje buvo paminėtos kunigo Adolfo Kolpingo gimimo 200 - osios metinės. Gruodžio 8 d. viso pasaulio Kolpingo organizacijos minėjo organizacijos įkūrėjo Palaimintojo Adolfo Kolpingo gimimo 200 - ąsias metines. Pagrindiniai šventiniai paminėjimo renginiai vyko Kaune. Kolpingiečių eisena šiais metais prisijungė prie Kauno globėjo, Šv. Mikalojaus procesijos. Šv. Mišios vyko Kauno arkikatedroje bazilikoje, po jų kolpingiečiai, susirinkę iš visos Lietuvos, bendravo naujajame Kolpingo name Kauno senamiestyje. [plačiau]
2013-12-05 Istorija su ateitimi: pasaulyje minimos kunigo Adolfo Kolpingo gimimo 200 - osios metinės. Gruodžio 8 d. viso pasaulio Kolpingo organizacijos minės organizacijos įkūrėjo Palaimintojo Adolfo Kolpingo gimimo 200 - ąsias metines. Pagrindiniai šventiniai paminėjimo renginiai vyks Kaune. Gruodžio 8 d. 10.30 val. šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje, po jų kolpingiečiai, susirinkę iš visos Lietuvos, bendraus naujajame Kolpingo name Kauno senamiestyje.[plačiau]
2013-11-14 Jaunimas skatinamas dalyvauti vystomojo bendradarbiavimo ir švietimo projektuose. 2013 m. antrąjį ketvirtį Lietuvoje vykdomi Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansuojami projektai. Lietuvos Kolpingo draugija, tęsdama savo jau dvidešimties metų veiklą neformalaus jaunimo švietimo srityje ir įgyvendindama projektą „Jaunieji multiplikatoriai Lietuvoje“, ugdė jaunimą vystomojo bendradarbiavimo tema. Projekto tikslas - supažindinti Lietuvos jaunimą ir gilinti jų jau turimas žinias apie vystomąjį bendradarbiavimą bei skatinti jaunimą įsitraukti į visuomenės švietimą šia tema. Jaunų žmonių savarankiškumas ir savanoriškumas prisidėti sprendžiant problemas tiek vietiniu, tiek globaliu lygmenimis buvo šio projekto išskirtinis bruožas.[plačiau]
2013-11-06 Konrado Adenauerio fondo vadovui įteikta Lietuvos Kolpingo draugijos dovana. Spalio 29 d. Konrado Adenauerio fondas Lietuvoje šventė 20 metų jubiliejų. Šia proga vyko renginys “Laisvė ir demokratija Lietuvoje" su Konrado Adenauerio fondo pirmininku, Europos parlamento nariu ir buvusiu Europos Parlamento pirmininku dr. Hans – Gert Poettering. Jis yra ir Kolpingo organizacijos narys Vokietijoje.[plačiau]
2013-11-05 „Mes – Europos Sąjungos Taryba“.. Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai drąsiai gali būti pavadintas svarbiausiu 2013 m. politiniu įvykiu mūsų valstybėje. Viešojoje erdvėje paprastai akcentuojamos įvairių Lietuvos institucijų atsakomybės ir rūpesčiai, susiję su sklandžiu pirmininkavimo renginių organizavimu, o Lietuvos piliečių supažindinimas su šiuo neeiliniu įvykiu neretai apsiriboja džiaugsmingais ditirambais Lietuvos europietiškumui reklamuoti. Tuo tarpu gilesnis ES institucijų ir Lietuvos misijos jose pažinimas paliekamas iš esmės pačių Lietuvos piliečių iniciatyvai.[plačiau]
2013-11-04 2013 m. lapkričio mėn. 7 d. vyks konferencija "Jaunimo NVO dalyvavimas vystomojo bendradarbiavimo ir švietimo projektuose: iššūkiai, geroji patirtis ir galimybės".. [plačiau]
2013-10-30 Lėšos už paveikslą „Ateitis“ - Kolpingo kolegijos studentų stipendijoms. [plačiau]
2013-10-24 Intensyvūs kursai parengti profesionalius slaugytojus – pagalbininkus . Lietuvos Kolpingo draugija organizuoja intensyvius slaugytojų – pagalbininkų kursus, kurių metu klausytojai įgis būtinų vokiečių kalbos, socialinės slaugos žinių bei praktikos. Baigus kursus laikomas egzaminas ir jį sėkmingai išlaikius gaunamas Europos Socialinės Priežiūros Sertifikatas (ECC). [plačiau]
2013-10-22 Vyksta intensyvūs pasiruošimo tarptautiniam renginiui darbai. Kitais metais jau 47-ąjį kartą vyks Kolpingo Ėjimas už Taiką. Pirmą kartą šis renginys vyks Lietuvoje, Troškūnuose (Anykščių r.), o jį organizuoja Lietuvos Kolpingo draugija. 2014 m. gegužės 29 – birželio 1 d. į renginį atvykstant laukiama gausaus būrio kolpingiečių iš užsienio – Vokietijos, Šveicarijos, Liuksemburgo ir kitų šalių. [plačiau]
2013-10-21 Kolpingo kolegija - Europos katalikų suaugusiųjų švietimo federacijos narė. Spalio 17 d. Briuselyje vykusiame organizacijos visuotiniame susirinkime Kolpingo kolegija buvo priimta į Europos katalikų suaugusiųjų švietimo federacijos (FEECA) narius. FEECA suteikia galimybę keistis patirtimi tarp narių, organizuoja konferencijas, simpoziumus ir seminarus, kviečia dalyvauti švietimo programose ir plėtoja savo projektus šioje srityje. [plačiau]
2013-10-08 „Mes – Europos Sąjungos taryba“. Kviečiame dalyvauti projekte „Mes – Europos Sąjungos Taryba“. Šiame renginyje laukiami jauni  žmonės, moksleiviai ir studentai, norintys susipažinti su ES institucijų veikla bei 2013 metų Lietuvos pirmininkavimu Europos sąjungos Tarybai.... [plačiau]
2013-09-23 Lietuvos Kolpingo draugijos vadovė – Europos Kolpingo valdybos viceprezidentė. 2013 m. rugsėjo 18-22 d.  Šveicarijoje  vyko Europos Kolpingo draugijų metinis rinkiminis susirinkimas, kuriame dalyvavo LKD nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė. Ji išrinkta Europos Kolpingo valdybos viceprezidente ... [plačiau]
2013-08-30 Žymus berniukų choras iš Augsburgo koncertuos Lietuvoje.Rugsėjo mėnesį Lietuvoje koncertuos žymus Augsburgo katedros berniukų choras „Augsburger Domsingknaben“ iš Vokietijos. Šis  choras  yra vienas  geriausių berniukų chorų Europoje, koncertavęs daugelyje Europos šalių, Japonijoje, JAV, Pietų Amerikoje ir Afrikoje... [plačiau]
Kolpingo pastatų ansamblis Kaune iš paukščio skrydžio

Naujienų archyvas:
2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010m. 2011m. 2012m. 2013m.

 
Kolpingo mokyklele

Vystomasis bendradarbiavimas.
Jaunųjų multiplikatorių Lietuvoje tinklas

Rėmėjai:
© Lietuvos Kolpingo draugija, 2007-2013